Book Hal

Formål:

 • At styrke samarbejdet mellem kommunens idrætshaller
 • At styrke dialog og samarbejde mellem idrætshallerne, fagenheden for Kultur og nfritid og Udvalget for Kultur og Fritid
 • Medvirke til fastlæggelse af retningslinier for tilskud til drift og vedligeholdelse af kommunens halfacilliteter
 • At deltage i mindst et årligt dialogmøde med politikerne i Kultur og fritidsudvalget
 • At tilrettelægge mindst et årligt fællesmøde for alle kommunens idrætshaller

Udvalget består af:

 • Jens Hyrup, Hadsund Hallerne - Formand*
 • Jørgen Kaare Jensen, Øster Hurup Multihus
 • Poul Søndberg, Hobro Idrætscenter
 • Ole Mousten, Assens Hallen*
 • Svend Skifter Andersen, Kultur og fritidsudvalget
 • Steen Quist , Assens hallen
 • Søren Hjelm Hansen, Hadsund hallerne - Suppleant

* valgt 2018

Idræts- og fritidskonsulent Niels Sørensen, Mariagerfjord Kommune deltager som sekretær

Hent filer:

Referat møde 26. februar 2019

Referat hallernes samarbejdsudvalg, møde 15. november 2018

Referat møde hallernes samarbejdsudvalg 11. juni 2018

Hallernes fællesmøde 2018 referat

Retningslinjer hallernes samarbejdsudvalg

Referat hallernes samarbejdsudvalgsmøde 4. december

Referat fra møde i hallernes samarbejdsudvalg - 11.sept. 2017

Mødeplan 2017-18 - Hallernes Samarbejdsudvalg

Hallernes fællesmøde - Juni 2017

Referat hallernes samarbejdsudvalg 8. maj 2017

Referat kultur og fritidsudvalget møde den 4/4 samt 2/5

Referat hallernes samarbejdsudvalg 15. marts 2017

Wannasport - præsentation

Referat hallernes samarbejdsudvalg 3. november 2016

referat hallernes samarbejdsudvalg 1. september 2016

fællesmøde 11. august REFERAT

Oplæg Evald Bundgaard

Formandens beretning 2016

Regnskabsanalyse – Tørhaller – 2015

Regnskabsanalyse – Vådhaller 2015

Status breddeidræten

Referat hallernes samarbejdsudvalg 1. marts

Hallernes samarbejdsudvalg møde 8. oktober 2015

Fremtidens idrætsfaciliteter ved Bjarne Ibsen *

Beskrivelse af Fremtidens Idrætsfaciliteter *

Forskningsprojekt 2015-2018 *

Folkeoplysningsloven *

Referat 22. juni 2015 Fællesmøde

Fra mere til bedre v. Anne Skare Nielsen

Referat 15. januar 2015

Notater fra mødet mellem KFU + halformænd

Dialogmøde 30. september 2014

Copyright © 2019 Mariagerfjord Idrætshaller
Webdesign af BUCHS